GREENHOME - DỊCH VỤ VỆ SINH CHUYÊN NGHIỆP

DỊCH VỤ GIẶT THẢM

250.000 

 

STT

LOẠI THẢM KÍCH THƯỚC

TẤM LỚN

1 Giặt thảm văn phòng < 20m2 350.000
2 Giặt thảm văn phòng < 40m2 550.000
3 Giặt thảm văn phòng < 60m2 700.000
4 Giặt thảm văn phòng 61-200m2 12.000/m2
5 Giặt thảm văn phòng >200m2 Liên hệ